Melec.ir

دانلود سنتر الکترونیک

 

Melec.ir

دانلود سنتر الکترونیک

 لیستی از چند پروژه اول برای دانلود 

 RGB LED controller

پروژه کنترل رله از طریق شبکه اترنت وب سرور روی میکروکنترلر

مدار هشدار دهنده نشتی گاز منواکسید کربن با تماس تلفنی

خودتان برد آموزشی میکروکنترلر بسازید

دسته بندی ها